Наеми

Таблица #1
Вид на уреда

Консумация на вода

(19л. бут.) Коли. / Месец
Наем / Месец
Настолен уред за подаване на топла и студена вода (компресорен)повече от 8 бут.

БЕЗ НАЕМ

5 до 8 бут.5.00лв.
1 до 4 бут.10.00лв.
0 бут.15.00лв.
Висок уред за подаване на топла и студена вода (компресорен)повече от 8 бут.

БЕЗ НАЕМ

5 до 8 бут.5.00лв.
1 до 4 бут.10.00лв.
0 бут.15.00лв.

Забележки:
  1.  Намаленията на наемите за уредите са валидни само за видовете описани в Таблица #1.
  2. Наемите на уредите за подаване на вода са за един уред.
  3. Всички наети уреди са с Гаранця за времето на наемният договор.
  4. При положение, че има повече от един уред, количеството на изконсумираните за месеца бутилки, се разделя на броя на уредите.
  5. Тошитомо ООД си запазва правото да променя всички цени бе предварително предупреждение.
  6. Цените показани в УЕБ страниците на Тошитомо ООД са само за справка.